Przetarg w dwóch perspektywach: organizatora i oferenta w branży reklamowej

Przetarg to swoisty rodzaj licytacji, do której przystępują firmy nazywane oferentami. Organizatorem przetargu, czyli zamawiającym może być przedsiębiorstwo lub instytucja państwowa. W przypadku publicznych zamawiających mają oni obowiązek organizowania przetargów, który nakłada na nich prawo zamówień publicznych. Przetargi są także organizowane przez beneficjentów unijnych programów finansowania. Warunkiem uzyskania środków z funduszy unijnych na realizację danego projektu jest zamówienie niezbędnych przedmiotów czy usług, właśnie poprzez zorganizowanie przetargu. Zarówno zamawiający, jak i oferenci uczestnicząc w postępowaniu przetargowym biorą na siebie pewne ryzyko, ale mogą także wiele zyskać w efekcie przetargu.

 

Ze strony zamawiającego przetarg to korzystna forma zyskania dostawcy towarów czy usług. Jest to co prawda proces bardziej czasochłonny niż zamówienie danej rzeczy lub usługi w sposób tradycyjny po rynkowych cenach. Jednak pozwala niejednokrotnie uzyskać towary i usługi w atrakcyjnych cenach, niższych niż rynkowe. Często firmy biorące udział w przetargu w ramach składanej oferty dodają jakiś gratisowy upominek czy usługę, której w innych sytuacjach zamawiający, by nie otrzymał. Ryzykiem dla zamawiającego jest jednak to, że oferent chcąc wygrać przetarg może złożyć zaniżoną ofertę, wygra go, a następnie chce zmienić warunki kontraktu. Aby ustrzec się takich sytuacji, w których konieczne jest powtórne organizowanie przetargu, co jak już wspomniano jest czasochłonne, często zamawiający wymagają od oferentów wniesienia zabezpieczenia finansowego, tak zwanego wadium. Jeśli oferent nie chce czy nie może na etapie podpisywania kontraktu przedstawić identycznej oferty, jak podczas postępowania przetargowego, wówczas zamawiającemu przypada wadium z tytułu poniesionych w efekcie takiej postawy oferenta, strat.

 

Z punktu widzenia oferenta udział w postępowaniu przetargowym jest dobrym pomysłem, bowiem dzięki temu może on zyskać dużego klienta i wartościowy kontrakt. Najczęściej przetargi organizowane są przy dużych zamówieniach lub przy długookresowych kontraktach. W związku z tym firma zyskuje stabilne źródło dochodów na kilka lat. Minusem są jednak kwestie wniesienia wadium, często są to duże kwoty, które stanowią zagrożenie dla płynności finansowej oferenta. Dlatego też część firm biorących udział w postępowaniu przetargowym decyduje się na gwarancje ubezpieczeniowe – http://gwarancjeprzetargowe.pl/rodzaje-gwarancji.html. Jest to rodzaj ubezpieczenia wykupowanego w wyspecjalizowanej firmy, który w razie nie dotrzymania przez oferenta warunków najpierw oferty, potem kontraktu pokrywa straty zamawiającego. Wykupienie takich gwarancji oznacza, że nie ma konieczności wpłaty środków finansowych na rzecz zamawiającego, co przyczynia się do utrzymania płynności finansowej oferenta. Gwarancje ubezpieczeniowe są także niekiedy przedstawiane zamawiającym nawet jeśli nie wymagają oni wniesienia wadium. Jest to sposób, aby przedstawić firmę jako rzetelną i godną zaufania. Zamawiający wiedząc, że w razie niepowodzenia będzie on zabezpieczony taką gwarancją, chętniej wybierze ofertę przedsiębiorstwa, które przedstawiło mu ubezpieczenie. Wykupienie gwarancji ubezpieczeniowych ma też jeszcze jedną zaletę z punktu widzenia oferenta  jeśli zamawiający organizujący przetarg żąda wniesienia wadium, ale jest w złej kondycji finansowej i w efekcie ogłosi upadłość, wówczas oferent nie traci wpłaconych w poczet wadium pieniędzy, bowiem zastąpiła je odpowiednia gwarancja, wykupiona u brokera.

 

Jak widać organizacja i udział w przetargu niesie ze sobą zarówno pozytywne, jak i negatywne strony. Generalnie jest to najczęściej opłacalny dla obu stron proces. Jednak przystępując do postępowania przetargowego firma, niezależnie czy jest zamawiającym czy oferentem powinna zdawać sobie sprawę z ryzyka jakie pociąga za sobą udział w takimi przetargu oraz starać się zniwelować wszelkie możliwe negatywne skutki, dzięki temu udział w postępowaniu przetargowym staje się bezpieczniejszy.